Podpis smluv

Domů Prodávající Podpis smluv

Jaký bude postup poté, co si vyberete nejvýhodnější nabídku od zájemců?

Proběhne rezervace prostřednictvím naší realitní kanceláře, při které dojde ke složení rezervační zálohy ze strany zájemce. Po tomto kroku se začne připravovat smluvní dokumentace v advokátní kanceláři. Veškeré smluvní záležitosti zařídíme, aniž byste s tím měli další finanční náklady.

 

Co všechno získáte spoluprací s TAJOVSKÝ reality s.r.o.?

Bezúplatně poskytujeme služby našich advokátů ke konzultaci smluvní dokumentace. Nemusíte si tak shánět a platit externí advokáty.

V případě, že zájemce financuje koupi nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru nebo po vzájemné dohodě, je možné podepsat tzv. budoucí kupní smlouvu. Prodávající i kupující mají tímto krokem větší právní jistotu, že dojde k uzavření kupní smlouvy za předem sjednaných podmínek a v určeném čase.

 

Kupní smlouva

Díky dlouholetým zkušenostem a odbornosti spolupracujících advokátních kanceláří, jsou smlouvy pro naše klienty srozumitelné a obsahují všechny potřebné náležitosti.

Složení kupní ceny probíhá prostřednictvím advokátní úschovy. Tím mají obě strany větší právní jistotu, že obchod proběhne správně.

Pokud koupi nemovitosti financuje banka, zajistíme podpisy smluvní dokumentace, které jsou k poskytnutí hypotečního úvěru zapotřebí. Tomuto kroku předchází nezbytná návštěva odhadce na Vaší nemovitosti. Vše osobně koordinujeme a hlídáme. Staráme se o to, aby proces proběhl co nejrychleji a nejefektivněji.

Po podpisu kupní smlouvy, bude na základě dojednaných podmínek složena kupní cena do advokátní úschovy. Následně dochází k potvrzení tohoto úkonu advokátní kanceláří a kupní smlouva je vložena do katastru nemovitostí, kde celý proces změny vlastnického práva trvá přibližně 21 až 25 dní.

Na začátku zápisu Katastrální úřad obesílá současného vlastníka s informací o zahájení vkladového řízení. Po uplynutí výše zmíněné lhůty pak zasílá tzv. Vyrozumění o provedeném vkladu s již vyznačenou změnou vlastníka.

Díky těmto postupům a právní odpovědnosti se řadíme mezi nejbezpečnější zprostředkovatele prodeje a pronájmu nemovitostí. K tomu má naše společnost samozřejmě zajištěno patřičné pojištění odpovědnosti.

 

Důvěřuji vám, chci spolupracovat

Další nabídky

Zobrazit vše
Zjistit cenu své nemovitosti