Daň z nabytí nemovitosti. Kdo je od ní osvobozen?

Domů Realitní blog Daň z nabytí nemovitosti. Kdo je od ní osvobozen?
Daň z nabytí nemovitosti. Kdo je od ní osvobozen?

Při pořízení bytu či domu nesmí kupující zapomínat na daň z nabytí nemovitosti, kterou je povinen od ledna 2016 hradit. Existuje několik případů, kdy je nový majitel od tohoto výdaje osvobozen. Stát zvýhodňuje především ty, kteří se rozhodli investovat do novostavby.

 

Družstva a novostavby

Daň z nabytí nemovitosti se netýká koupě bytu či domu, pokud k ní dojde v prvních pěti letech užívání stavby. Stejnou výjimku tvoří také nástavby, přístavby a další obyvatelné jednotky, které vznikly pouhou stavební úpravou.

Vždy jde o první převod majetku uskutečněný nejpozději pět let od okamžiku, kdy je možné stavbu užívat k bydlení. Časově ohraničená není pouze třetí výjimka ze zákona – převod družstevní nemovitosti do vlastnictví jednotlivých členů družstva.

 

Kolik zaplatíte?

Výpočet daně z nabytí nemovitosti se řídí několika parametry – prodejní cenou nemovitosti a způsobem, kterým byla stanovena cena kupní. Ta může vycházet ze znaleckého posudku nebo ze stanoviska finančního úřadu, který určí směrnou hodnotu.

Na internetu najdete několik kalkulaček, které vám po zadání uvedených hodnot vypočítají výši daně z nabytí nemovitosti. Spolehlivým a jednoduchým nástrojem je například kalkulačka na webu www.penize.cz : http://bit.ly/kalkulackadane.

 

Jeden příklad za všechny

Výpočet daně si můžeme předvést na modelovém příkladu. Uvažujme o bytě nabízeném za 2 000 000 korun, jehož kupní cenu stanovil znalec odborným posudkem na 1 500 000 korun. Náklady na posudek jsou 5 000 korun. Daň z nabytí nemovitých věcí je v tomto případě 79 800 korun.

Jedná se o 4 procenta ze základu daně, který je tvořen nabývací hodnotou nemovitosti (v tomto případě 2 000 000 Kč) sníženou o náklady jako například cena znaleckého posudku (nyní 5 000 Kč).

Výpočet: 4 % z 1 995 000 Kč = 79 800 Kč

 

Pokud byste se rozhodli nevyužít služby znalce a nechali stanovení kupní ceny na finančním úřadu (takzvaná směrná hodnota), postupuje se při výpočtu daně obdobným způsobem, pouze odpadají vedlejší náklady jako cena posudku, které je třeba odečítat od nabývací hodnoty nemovitosti.

U bytu s prodejní cenou 2 000 000 korun, jehož kupní cenu stanovil finanční úřad směrnou hodnotou na 1 650 000 korun, je daň z nabytí nemovité věci 80 000 korun.

Výpočet: 4 % z 2 000 000 Kč = 80 000 Kč

 

Nejsem si jistý. Potřebuji se poradit

 

Ať už se rozhodnete využít služby odborného znalce, nebo svěříte ohodnocení do rukou finančního úřadu – tedy státu, neuniknete byrokratickému kolečku a především nemalé částce, která náklady na vaše vysněné bydlení navýší.

I v takových případech je pro kupujícího velkou úlevou obrátit se na realitní kancelář, která v prvním kroku nejen že najde TU nemovitost, kterou tak hledáte, ale především vám usnadní úřední a obchodní procesy spojené s koupí nemovitosti.

Na závěr je dobré připomenout, že plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. ledna 2016 vždy kupující, do té doby tomu bylo naopak – daň platil prodávající. Daň z nabytí nemovitosti nahradila v lednu 2014 daň z převodu nemovitosti, která byla součástí, lidově řečeno, trojdaně.

Ta zahrnovala kromě zmíněné daně také daň dědickou a daň darovací, jež jsou od roku 2014 vnímány jako bezúplatné nabytí a bezúplatný převod. Daň z nabytí nemovitosti zůstává přínosem do státní kasy České republiky.

 

Další nabídky

Zobrazit vše
Zjistit cenu své nemovitosti