Kolauduj, kolauduj, kolauduj, nebo se z toho zblázníš

Domů Realitní blog Kolauduj, kolauduj, kolauduj, nebo se z toho zblázníš
Kolauduj, kolauduj, kolauduj, nebo se z toho zblázníš

Tečkou za stavbou nebo rekonstrukcí nemovitosti je kolaudace. I když jde o poslední krok, významem leckteré přeskočí. Bez kolaudace si nového bydlení moc neužijete, vyžaduje ji stavební úřad a nezkolaudovaný dům považuje za nedokončený. To s sebou nese další problémy, například u pojišťoven.

Za kolaudaci nic neplatíte, pokud dodržíte termín stavby. V opačném případě nebývá poplatek nijak velký, jde přibližně o 500 korun. Jedná se přitom o důležitou část stavby nebo rekonstrukce, v řeči smrtelníků „souhlas s bydlením“, odborněji „povolení k užívání stavby“. Bydlet bez kolaudace vás může přijít na nemalou pokutu.

O kolaudaci žádáte sami, respektive majitel objektu, a to po dokončení stavby. Vyplněný formulář (žádost o kolaudaci) je potřeba zaslat na stavební úřad, který do patnácti dnů ode dne doručení vaší žádosti stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby, tedy termín kolaudace. Zákon jasně říká, že prohlídka musí proběhnout do šedesáti dní ode dne doručení žádosti na stavební úřad.

Při kolaudaci se stavební úřad zaměřuje především na to, zda se skutečný stav objektu shoduje s dokumentací a zda nedošlo k porušení podmínek z územního rozhodnutí a stavebního povolení. V ideálním případě vše proběhne hladce. Může se ale stát, že úřad objeví na stavbě závady. K jejich odstranění dá majiteli objektu lhůtu.

Pokud jde o závady v podobě menších nedostatků, které neohrožují zdraví a bezpečnost osob a nebrání řádnému užívání stavby, vydá úřad kolaudační rozhodnutí. V druhém případě, kdy závady brání užívání stavby, stavební úřad přeruší kolaudační řízení do doby, než majitel závady odstraní, nebo do vypršení lhůty k tomu dané.

 

Kolaudace se netýká jen bytů či domů, ale také dopravní infrastruktury, zkrátka všeho, co slouží k užívání osob (a při špatném provedení by je mohlo ohrozit). Představte si, že bychom jezdili po silnicích a dálnicích, které neprošly závěrečnou kontrolou. Jak se můžeme spolehnout, že je stavitel zhotovil bezpečně a v souladu se zadáním?

Kolaudace pracuje pro vás, děláte ji ve svém vlastním zájmu. Proto nic nepodceňte a vyřiďte se stavebním úřadem všechny potřebné papíry. Jde o jednu z byrokraticky méně náročných záležitostí, na kterou stačí jeden formulář a poté už pouze čekat.

Dozvědět se více

Další nabídky

Zobrazit vše
Zjistit cenu své nemovitosti