V katastru nemovitostí jako doma. Jak odhalit právní vady vysněné nemovitosti včas?

Domů Realitní blog V katastru nemovitostí jako doma. Jak odhalit právní vady vysněné nemovitosti včas?
V katastru nemovitostí jako doma. Jak odhalit právní vady vysněné nemovitosti včas?

Neznalost neomlouvá a s poctivostí nejdál dojdeš. Dvě tvrzení, kterými by se při hledání bytu či domu měl řídit jak kupující, tak prodávající. Budoucí majitelé často podceňují obsah rezervační či kupní smlouvy a také dostatečně nedbají na právní prověření nemovitosti. Právní vady nemovitosti lze přitom často odhalit zavčas.

Prodávající by měl být vždy tím, kdo jde s pravdou ven a upozorní na vady nemovitosti. Vždy je za ně totiž zodpovědný, a to i po uskutečnění prodeje. Pravdou však zůstává, že veřejně dostupné informace, včetně těch z katastru nemovitostí, by si měl ve vlastním zájmu kupující vyhledat sám a nespoléhat na „dobrosrdečnost“ majitele.

 

Na co si dát pozor?

Právní vady lze zjistit z katastru nemovitostí, proto dbejte na důkladné prostudování zápisu v katastru a zákresu v katastrální mapě. Můžete zde zjistit, zda na nemovitosti nevázne zástavní, předkupní či jiné věcné právo třetí osoby. Pozornost věnujte i poznámce o spornosti, která může znamenat, že je nemovitost předmětem soudního sporu.

Nebojte se ani klást otázky přímo prodávajícímu, ptejte se na sousedské vztahy, inženýrské sítě, stavebně technický stav nemovitosti i na to, kdy provedl poslední rekonstrukci a jaké při ní byly použity materiály. Majitele nemovitosti si také můžete prověřit v insolvenčním rejstříku.

 

Tyto starosti raději přenechat na realitní kancelář

 

Novostavba se zárukou

Kupujete-li novostavbu, máte právo v případě zjištění vady tuto skutečnost ihned nahlásit a požadovat její odstranění. Dle typu závady je možné žádat také doplnění (v případě, že je závadou absence), slevu či odstoupení od smlouvy. V případě deklarovaných novostaveb je tak kupující v jisté výhodě.

Neznamená však, že pokud nekupujete novostavbu, ale nemovitost „s historií“, nemáte právo zjištěné vady reklamovat. Ujistí-li vás prodávající o nezávadnosti nemovitosti, nese odpovědnost za všechny vady, které v době uzavření smlouvy měla, ať už byly viditelné, nebo se projevily později.

Nezáleží ani na tom, zda prodávající o vadách věděl, či ne. Vždy se jedná o vady, se kterými nemovitost převedl na nového majitele, tudíž za ně odpovědnost nese. A z opačného konce – vadou je i vlastnost, kterou prodávající garantoval, nemovitost jí však nedisponuje.

U starších nemovitostí je však vždy potřeba počítat s tím, že se jedná o stavbu používanou, s určitou mírou opotřebení. V budoucnosti se tak zkrátka drobným i větším opravám nevyhnete.

 

Nic neuspěchat a oslovit odborníky

I při sebevětší ostražitosti bohužel není zaručeno, že novému majiteli zkrátka něco neunikne. Z katastru nemovitosti například nelze zjistit informace týkající se nájemních a pachtovních vztahů. Co se faktických vad týče, nejspolehlivějším řešením je využít služeb stavebního inženýra či dozoru, jenž je schopen takové vady odhalit zavčasu.

Za vady nemovitosti, které lze zjistit v době uzavření smlouvy z katastru nemovitostí, prodávající neodpovídá. Proto byste si při koupi vysněného bytu či domu měli dát načas, ověřit veškeré dostupné informace, využít služeb odborníků, kteří vám pomohou odhalit případné vady nemovitosti, a především nekupovat zajíce v pytli.

 

Prověřit kupovanou nemovitost

Další nabídky

Zobrazit vše
Zjistit cenu své nemovitosti