Jaká je skutečná cena nemovitosti? Záleží, koho se ptáte

Domů Realitní blog Jaká je skutečná cena nemovitosti? Záleží, koho se ptáte
Jaká je skutečná cena nemovitosti? Záleží, koho se ptáte

Při zjišťování hodnoty nemovitosti rozhoduje řada faktorů. Některé jsou v hledáčku bank, jiné neujdou pozornosti odborných znalců. Je to logické - jedna instituce (banka) vám totiž peníze poskytuje, zatímco druhá (stát vyžadující znalecký posudek) po vás peníze žádá.

I v dnešní době však kupující nemovitosti tyto pojmy – znalecký posudek a tržní odhad nemovitosti - často zaměňují. Rozdíl přitom není jen v tom, kdo dokument žádá, ale také v jeho samotném využití a v neposlední řadě i v tom, kdo za zpracování dokumentu zaplatí.


Znalecký posudek slouží nejčastěji finančnímu úřadu, který na základě ceny nemovitosti stanovuje výši daně z nabytí nemovitosti. Více se o dani z nabytí nemovitých věcí dočtete zde. Posudek znalce využívá také soud při soudních sporech o nemovitý majetek.

Znalecký posudek objednává a hradí poplatník daně z nabytí nemovitosti, kterým je od ledna 2016 vždy kupující. Jedná se o uznatelný výdaj, kterým je možné snížit nabývací hodnotu nemovitosti, tedy samotný základ daně z nabytí nemovitosti.

 

Tržní odhad nemovitosti je dokument, který vyžadují banky, pokud jste se u nich rozhodli koupi nemovitosti financovat pomocí úvěru. Každá banka má své evidované odhadce, kteří tržní odhad stanovují. Hradíte-li odhad vy, tedy kupující, obdržíte i dokument. Pokud jej hradí banka, k posudku se nedostanete.

 

Vypracovat odhad mé nemovitosti

 

Práce odhadce je velice pečlivým úkolem, který spočívá ve statistickém monitorování trhu a znalosti dané lokality. Velice zjednodušeně ji můžeme rozdělit do dvou fází – první je šetření v místě nemovitosti, druhá následné zpracování údajů a zjišťování dalších podstatných informací.

Během místního šetření navštíví odhadce nemovitost, zaměří ji, vyfotí a převezme na místě veškerou dostupnou dokumentaci týkající se stavby. V následujícím kroku informace kompletuje, doplňuje o další, které získá z dostupných databází, a vše zpracovává dle metodik a požadavků banky.

Co všechno odhadce zajímá? Cenu nemovitosti ovlivňuje samotný trh, tedy aktuální poptávka a nabídka, infrastruktura v okolí nemovitosti, demografické složení obyvatelstva a také zaměstnanost v místě nemovitosti. I proto je důležité, aby každý odhadce znal „svoji“ lokalitu a neustále sledoval trh.

Na závěr je dobré říci, že byť za tržním odhadem nemovitosti stojí nemalé množství práce, jde o dokument s omezenou dobou platnosti. Trh s nemovitostmi i další aspekty (vyjmenované výše), které ovlivňují ceny nemovitostí, se neustále mění, s čímž je potřeba neustále počítat.

Děkujeme za spolupráci na tomto článku Ing. Jiřímu Tajovskému.


Další nabídky

Zobrazit vše
Zjistit cenu své nemovitosti