Jak zjistit majitele bytu, domu či pozemku?

Domů Realitní blog Jak zjistit majitele bytu, domu či pozemku?
Jak zjistit majitele bytu, domu či pozemku?

Jak zjistit majitele bytu, domu či pozemku? Stručný průvodce používáním služeb ČÚZK.

Katastr nemovitostí je veřejný rejstřík, který vede Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) a obsahuje informace o všech nemovitostech (pozemcích, budovách, bytech, nebytových prostorách) na území České republiky. Tento rejstřík je klíčovým zdrojem informací o právních vztazích k nemovitostem, jako jsou vlastnictví, zástavní práva, předkupní práva a další právní skutečnosti.
V moderní době digitálních technologií a snadného přístupu k informacím není třeba vždy tyto informace zjišťovat osobně návštěvou některého z katastrálních pracovišť. ČÚZK nabízí totiž prostřednictvím svého webu cuzk.cz efektivní nástroje pro získání těchto informací dálkově online.
V tomto článku vám představíme stručný postup, jak využít online služby ČÚZK pro zjištění majitele bytu, domu, pozemku či jakékoliv jiné nemovitosti.

Krok 1: Návštěva webové stránky ČÚZK

Začněte návštěvou oficiální stránky ČÚZK – cuzk.cz. Zde se nabízí řada užitečných informací a nástrojů, které vám pomohou v orientaci v katastru nemovitostí. Aplikace ČÚZK nabízí možnost získávat detailní údaje o parcelách, stavbách, jednotkách, právech stavby, a to i informace o stavu probíhajících řízení. Tyto informace jsou nepostradatelné pro komplexní pochopení vlastnických vztahů k nemovitosti.

Krok 2: Nahlížení do katastru nemovitostí

Na hlavní stránce ČÚZK vyhledejte sekci “Nahlížení do katastru nemovitostí". Tato služba umožňuje prohlížet katastrální mapy a zjišťovat údaje o nemovitostech. Velkou výhodou je, že pro základní nahlížení do Katastru nemovitostí není vyžadována registrace a je zcela zdarma.

Krok 3: Vyhledávání konkrétní nemovitosti

Pro identifikaci nemovitosti můžete vyhledávat podle adresy, čísla parcely, nebo třeba katastrálního území. Po zadání relevantních informací bude systém zobrazovat příslušné údaje, včetně vizuálního zobrazení na mapě. Pro úplný přístup k datům je třeba buď zadat CAPTCHA nebo se přihlásit prostřednictvím Identity občana či zákaznického účtu. Pokud hledáme konkrétní bytovou jednotku, tak nejčastěji vyhledáváme přes adresu nemovitosti, kde se nám následně ukážou všichni vlastníci jednotlivých jednotek v domě a vidíme u nich i kterou jednotku vlastní. Přímým proklikem získáme náhled konkrétní jednotky s uvedením vlastníků a případných právních omezení ve zjednodušené podobě.

Krok 4: Získání výpisu z katastru

Po identifikaci nemovitosti můžete přistoupit k získání výpisu z katastru nemovitostí, kde naleznete již detailní informace včetně rodného čísla vlastníků a podrobností o právních omezeních. Tato služba je však již zpoplatněna.

Výhody aplikace nahlížení do katastru nemovitostí

  1. Anonymní nahlížení - Nemusíte si kvůli těmto základním informacím zřizovat účet a platit za tyto informace. 

  2. Online přístup - Nepřetržitý přístup 24 hodin a 7 dní v týdnu, kromě nepatrných odstávek systému z důvodu jeho údržby.

  3. Informace rychle a efektivně - nahlížení do katastru využívají realitní kanceláře, kupující a prodávající nemovitosti, státní správa, notáři, exekutoři a další.

Využití online služeb ČÚZK pro zjištění majitele nemovitosti je efektivní a přímý způsob, jak získat důležité informace.


Další nabídky

Zobrazit vše
Zjistit cenu své nemovitosti